Використана література

1. Апанович О. Гетьмани України і кошові отамани Запорізької Січі. - К., 1993.

2. Баран В. Україна після Сталіна: нарис історії 1953-1985 рр. Львів. 1992.

3. Бойко О.Д. Історія України. - К.: Академія, 2001.

4. Борисенко В. Курс української історії. К., 1997.

5. Брайчевський М. Конспект історії України. - К. ,1994.

6. Брайчевський М. Вступ до історичної науки. Навчальний посібник. - К., 1995.

7. Верстюк В.Ф., Дзюба О.М., Репринцев В.Ф. Україна від найдавніших часів до сьогодення. Хронологічний довідник. - К., 1995.

8. Володарі гетьманської булави. Історичні портрети. - К., 1994.

9. Голобуцький В. Запорізьке козацтво. - К., 1994.

10. Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної української нації ХІХ-ХХ століття, - К., 1996.

11.ГрушевськийМ. Історія України-Русі. В Птт. 12кн.-К., 1991-1998.

12. Грушевський М. Ілюстрована історія України. - К., 1990.

13. Гунчак Т. Україна: перша половина XX століття. - К., 1993.

14. Дорошенко Д. Нарис історії України. Т.1-2 - К., 1991.

15. Жуковський А., Субтельний О. Нарис історії України. Львів, 1991 р.

16. Енциклопедія українознавства. - Львів, 1993-1998, т.1-7.

17. Єфименко О. Історія українського народу.- К., 1990.

18. Історія України. Курс лекцій у 2-х книгах. - К., 1991-1992.

19. Історія України / За ред.Ю.Зайцева. - Львів, 1996.

20. Історія України. Нявчальний посібник / За ред. Б.Н.Лановика. - К., 1999.

21. Історія України / За заг. ред. В.Смолія - К., 2000.

22. Історія України:документи, матеріалиііосібник / уклад. Король В.Ю. -К.: Академія, 2001.

23. Коваль М.В. Україна: 1939-1945. Маловідомі і непрочитані сторінки історії. - К., 1995.

24. Конквест Р. Жнива скорботи. Радянська колективізація і голодомор. -К., 1993.

25. Кормич Л.І.,Багацький В.В. Історія України від найдавніших часів і до XXI століття.-Харків,2001.

26. Косик В: Україна і Німеччина в другій світовій війні. - Париж, Нью-Йорк, Львів, 1993.

27. Котляр М, Кульчицький С Довідник з історії України. - К., 1996.

28. Крип'якевич І. Історія України. -Львів, 1990.

29. Кульчицький С.В. та ін. Історія України (10 клас). - К., 1998.

30. Кульчицький С.В. та ін. Історія України (11 клас). - К., 2000.

31 Литвин В. Політична арена України: дійові особи та виконавці, - К., 1994.

32. Нагаєвський І. Історія української держави XX ст. - К., 1994. 33. Полонська-Василенко Н. Історія України. - Т.1-2. - К., 1995.

34. Реєнт О. Українська революція. - К., 1996.

35. Слюсаренко А., Томенко М. Історія української конституції. - К., 1993.

36. Субтельний О. Україна: історія. - К., 1993.

37. Толочко П. Київська Русь - К., 1996.

38. Трофимович В. Україна в роки другої світової війни (1939-1945). -Львів, 1995.

39. Турченко Ф.Г. Новітня історія України. Для 10-го кл. середньої школи. - К., 1995.

40. Турченко Ф.Г., Панченко П.П., Тимченко С.М. Новітня історія України. Для 11-го кл. середньої школи. - К., 1995.

41. Українська державність у XX столітті / За заг. ред. СДергачова. - К., 1996.

42. Шевчук В. Козацька держава. - К., 1997.